قوانین بازی تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد

By .
آوریل 30, 2020

چیدن مهره ها در بازی تخته نرد در ابتدای آموزش بازی تخته نرد به موضوع چیدن مهره ها می پردازیم. برای چیدن مهره ها در تخته نرد دو راه وجود دارد که کاملا شبیه به هم هستند. روش اول چیدمان مهره ها: به شکل زیر دقت کنید، شما اگر مهره